วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558

ความพรากภัยในความจากเป็น

ความพรากภัยในความจากเป็น
ความพรากเห็นความพรากจากตาย
ความพรากแพ้เห็นคนชนะได้
ความพรากไร้เห็นความไม่มี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น