วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2558

เพียงครั้งเดียว

เพียงครั้งเดียวถึงเวลาคราพบพระ
เพียงครั้งเดียวได้พบพลันพุทธเจ้า
เพียงครั้งเดียวหากพบพระสว่างคราว
เพียงครั้งเฝ้าแม้จักได้พบพระองค์

เพียงครั้งเดียวถึงบุญญาพาพบพุทธ
เพียงครั้งเดียวพบพิสุทธ์ดวงใจใส
เพียงครั้งเดียวสว่างพาสัมมาใจ
เพียงครั้งเดียวแท้จักได้พบพระองค์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น