วันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2558

ไร้พลัง

หมดพลังงานเพราะอะไรหนาพลัง
หมดอัตตังฝังอัตตาฝ่าอัตตรอง
หมดพลังพิิโรธาผวาท่อง
หมดพลังพิราชล่องผ่องเวลาไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น