วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558

ชนะ

ชนะนะชะชะชะที่พึ่งนะ
นะจะจะนะนะนะนะครองไหน
ชนะจิตชนะจอดด้วยอันใด
ชนะในไม่กลับแพ้ตลอดกาล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น