วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558

ประพฤติธรรมชาติ

ประพฤติธรรมชาตินำอำนาจให้
ประพฤติธรรมงามในใจสุดแจ่มผล
ประพฤติธรรมไม่เบียดบำฤทธีวน
ประพฤติธรรมคลายเงื่อนศลเขาผูกใจธรรมชาติไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น