วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558

ไม่มีฉันท์โลกของเขาก็ยังหมุนต่อไปคนไม่พิเศษ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น