วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558

ความพอใจยินดีในความมีศีล

ความพอใจยินดีในความมีศีล
ความพอใจยินดีสิ้นสงสัย
ความพอใจยินดีในเรื่องให้ใคร
ความพอใจยินดีใสในใครให้เรา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น