วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558

กุศลให้ถึงพร้อม

กุศลใจแม้ไกลใกล้กุศลมี
กุศลดีกุศลร้ายประพฤติใฝ่
กุศลในดวงตาแนวหูฟังใจ
กุศลในชอบพูดในศีลธรรมดี


ไม่กล่าวร้ายไม่ทำร้าย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น