วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

หน้าที่คือโซ่ตรวน

ไร้หน้าที่ระลี้หลีกระไรปรัก
หน้าที่หนักมาต่อสู้สัญญาไหน
ไร้หน้าที่คงต้องดีสิ่งผูกใคร
หน้าที่ไร้หน้าที่ไปหน้าที่มา

โซ่ที่มองไม่เห็น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น