วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558

เงินบูชา

เงินบูชาบูชาเงินได้สิ่งใด
บูชาใจใยบูชาปัญญาย่อง
เงินทำบุญเงินทำบาปวัดบุญครอง
บูชาคล่องผองลัทธิบูชาเงิน

อัชฌาสัย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น