วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2558

เธอมีความสุขมาก

เธอมีความสุขมากสุขน้อยแม้สุขนิด
เธอสุขจิตวิญญาสุขปลุกสุขสันต์
เธอมีสุขเธอสุขสุขได้อย่างนั้น
เธอสุขแท้เธอสุขวันฉันสุขเอย


บุรุษที่3

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น