วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558

ก็เห็นว่าดี

เมื่อเราเป็นคนธรรมดาฐานะใด
เมื่อเราไปเป็นฐานาสถาหนัก
เมื่อเราเป็นมวลประชาคณารักษ์
เมื่อเราข้าทาสสูงศักดิ์ชักชาติพา

เมื่อเราเป็นทหารการทหารกล้า
เมื่อเราหาฐานะใดไม่มีผล
เมื่อเราสูงค่าความรักความเหมือนคน
เมื่อเราจนเมื่อเรารวยก็เปลี่ยนไป
เมื่อเคยเป็นเมื่อเคยมีเมื่อเคยอยู่
เมื่อเคยสู้เมื่อเคยพ่ายได้ทุกข์เข็น
เมื่อเคยร้อนเมื่อเคยไร้เมื่ออยู่เย็น
เมื่อเคยเห็นว่าความดีที่อาลัย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น