วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558

ความหวงแหนในสิ่งใด

ความหวงแหนในสิ่งใดในสุขดี
ความหวงที่มีห่วงรัดสิ่งร่างไว้
ความหวงแหนของของตนของของใคร
ความหวงในร่างกายในสิ่งไม่งาม

ความหวงใดในบังคับไม่ห้ามหวง
ความหวงลวงหวงหน้าที่มีในได้
ความหวงแหนในศีลธรรมนำทางใคร
ความหวงในความรับผิดสิทธิคน

ความหวงแหนในตนเองไม่เปิดปิด
ความหวงคิดผิดสนใจในสิ่งสวย
ความหวงแหนสิ่งมีค่าสูงจิตรวย
ความหวงช่วยให้เราห่วงหวงอาลัย

เครื่องมือของกิเลส

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น