วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558

มีความสุข

มีความสุขคือไม่ทุกข์ใช่หรือไม่
มองในไร้ไม่ในรักยึดมั่นสิ่ง
มองเห็นมีในไม่มีสุขใดจริง
มองเห็นยิ่งสิ่งแน่แท้กรรมของใคร

มีความสุขบนความทุกข์แล้วถูกจิต
มีจริตทรระมาลากความสุข
มีจิตคิดไม่รู้ใจข้าศึกรุก
มีสิทธิ์ทุกข์มีสิทธิ์จำมีสิทธิจอง

สิ่งตรงข้ามกับความสุขความทุกข์นั้น
ไม่คิดผันให้ความสุขมั่นหมายให้
สิ่งที่คิดอาจไม่แน่แต่กลับกลาย
สิ่งที่หมายอาจไม่ได้อย่างคิดเอง

มองอย่างโลกมองอย่างเลิศมองอย่างลบ
มองอย่างจบตายแน่แน่มีแ่น่ได้
มองด้วยรักมองไม่รักธรรมกลางใจ
มองอย่างได้มีแต่ได้ได้ได้จริง

มองแบบรับไม่ได้ชีวะตั่ง
ชีวะดังชีวะเด่นชีวะด้อย
ชีวะจริงชีพไม่จริงเรื่องเลื่อนลอย
ชีวะร่อยชีวะหรอทุกนาที

มองไม่เห็นเงาหรือเห็นเงาดีนะ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น