วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558

รสชาติ

รสของชาติชาติของรสรสมีชาติ
มีรสชาติมีเกิดดับมีรสได้
ในผัสสะอายะตะนะของจิตใจ
รสชาติไหนรสอะไรของใครกันไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น