วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2558

โอรสสววรค์

โอโอ้โอ่โอโอ้โอโอ๋โอโอ
รสรดโพธิระสะโผเพื่อลดรส
สะสุขแสนสุขสมใจใสสุดสด
หวันกำหนดวันวันหวันไม่หวั่่นแวว


ไม่หวั่นไหวในเช่นนั้นเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น