วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2558

เมื่อเกิดก็ต้องตายวายชีวี

เมื่อมีเกิดก็ต้องตายวายชีวี
เมื่อเกิดมีก็ต้องหมดเพียงวันไหน
เมื่อก่อก็มีมลายสลายไป
เมื่อมีใครก็เหตุใดใยไม่มี

เมื่อทุกข์เกิดก็สิ่งใดทุกข์ก็ดับ
เมื่อเกิดจับก็ต้องมีที่มาปล่อย
เมื่อเกิดชอบกลับไม่ชอบตอบจริงถ้อย
เมื่อเกิดลอยก็กลับจมบ่มสิ่งใด

เมื่อฉันท์ถูกก็อาจมีที่ฉันท์ผิด
เมื่อประดิษฐ์ดำรงค์ฤทธิ์หมดฤทธิ์ได้
เมื่อสร้างสรรค์มีชีวันกลับเน่าไป
เมื่อขยายก็กลับต้องหดลดตัวตน

เมื่อมีร่างก็ต้องมีสลายร่าง
เมื่อสดทางกลับขุ่นข้นสะสมขึ้ง
เมื่อมีไปมีความกลับมาแท้จึง
เมื่อรวบตึงก็ต้องมีกลับกระจาย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น