วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558

บางคนช่วยนำไปไฝ่ความรวย

บางคนช่วยนำไปไฝ่ความรวย
บางคนซวยเข้ามาช่วยขโมยของ
บางคนรวยไม่ชอบช่วยไม่ชอบมอง
บางคนข้องเกี่ยวกับด้วยซวยจริงๆ
บางคนช่วยแล้วไม่สวยไม่รวยด้วย
บางคนช่วยไม่ค่อยรวยช่วยทุกให้
บางคนช่วยช่างยากยิ่งมากพิงใจ
บางคนให้ให้ใส่ใจจริงจดจำ
บางคนช่วยเขาช่วยเราเราไม่ช่วย
บางคนช่วยเหมือนถูกหวยสบายดิ่ง
บางคนช่วยรวยความรักความพักจริ
บางคนยิ่งนำสิ่งได้ในสุขใจ

บางคนช่วยเหมือนถูกหวงดีตลอด
บางคนจอดไม่ได้ช่วยป่วยเรื่อใหญ่
บางคนช่วยแล้วยิ่งคิดไม่เกรงใจ
บางคนช่วยอาจไม่ใช่เป็นนายเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น