วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558

ทางโง่(เวลา)

ทางที่โง่คิดศึกษาใบไม้เด่น
ทางที่เป็นสิ่งสร้างสรรค์สวรรค์ไหน
ทางที่อัพเลเวลให้สมสิ่งใด
ทางที่ใสในสว่างทางสุขจริงไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น