วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558

แคร์รอท(ดูแลมากถึงมากที่สุด)

ดูแลมากในอย่างยากในอย่างเยอะ
ดูแลเถอะสิ่งสวยงามสวรรค์ใฝ่
ดูแลแล้วเขาไม่อยู่แก่กลับกลาย
ดูแลกายใจดูแลหรือร่างเรือน

เกิดมาดูแล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น