วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558

กุศล

กุศลการผ่านพบพ้นภัยชาติ
กุศลอาจมีต่อกันพบกันได้
กุศลหมดเชื่อมต่อบุญอุดหนุนใคร
กุศลให้กุศลรับนับเวลา

กุศลมีกุศลมากลากในสิ่ง
กุศลจริงกุศลใจสิ่งใดที่
กุศลใจใฝ่ในจิตฑิตความดี
กุศลจี้กุศลจากเวลาใจ

เมื่อเราไม่มีกุศลต่อกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น