วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558

ประโยชน์สังคม

ประ ปะรุปุโปร่งนะประปุปุ
โยชน์ โยชลุยาวในรัดกุศลให้
สัง. วนวนนนพงษ์ธพระฤทัย
คม คมความใดในความบาดชาติคมคม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น