วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558

อิทธิ

อิทธิบาทอาจทำง่ายในทำยาก
อิทธิบากอาจทำยากในทำง่าย
อิทธิฤทธ์ธะเห็นแท้เพื่อสิ่งใด
อิทธิให้ในที่รับนับอิทธี

อิทธิแรงแข็งในร่างกลางกระดูก
อิทธิผูกปลูกปักใดในอิทที่
อิทธารักอัตถากรโอบอุ้มดี
อิทธิที่แสดงร้ายในกายา

อิทธิริษยาคร่าความหาผิด
อิทธิสิทธ์แสวงดาสิ่งสร้างสรรค์
อิทธิเล็งศาสตร์ใดให้ไปด้วยกัน
อิทธิผันจากสิ่งร้ายกลายกลับดี

อิทธิรากจากพลาดพังหวังไว้ผิด
อิทธิฤทธิ์พลาพหลพลแฝงที่
อิทธิจิตคิดอันใดในจิตดี
อิทธิมีหน้าที่แรงแกร่งเพราะไร

อิทธิแรงแฝงในร่างกลางทิฐถูก
อิทธิปลูกทานมากไว้เงินทองเหลือ
อิทธิสอนครอนคลายทุกข์ยุคเรือเกลือ
อิทธิเอื้อเจือร้ายใดในอัตตา

อิทธิพาลผ่านไพรีที่จุดคราส
อิทธิอาดสุดสามารถปราชญ์อวดเสือ
อิทธิเขียนความน่ากลัวเกิดคลุมเครือ
อิทธิเพื่อเรือเรือนไรไร้รวงรัง"อานนท์ เพราะเราอบรมอิทธิบาทสี่มาอย่างดีแล้วทำจนแจ่มแจ้งแล้ว อย่างเรานี้ถ้าปรารถนาจะมีชีวิตอยู่ถึงหนึ่งกัปป์(คือหนึ่งร้อยยี่สิบปี) ก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้" 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น