วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557

แสดงในท้องเรื่อง

ในท้องเรื่องศัตรูร้ายหายไปจาก
ในท้องเรื่องอริยากอริเยอะ
ในท้องเรื่องสรรค์ความยามทุกข์เจอะ
ในท้องเรื่องหิวเยอะอาหารยอ
ในท้องเรื่องเงินด้านมืดด้านสว่าง
ในท้องเรื่องความงามที่ขายขันธ์
ในท้องเรื่องเราจะขายสิ่งใดวัน
ในท้องเรื่องทุกสิ่งนั้นกรรมตามมี
ในท้องเรื่องสิ้นสัญญาสาระสิ่ง
ในท้องเรื่องคำพูดจริงใครจะเชื่อ
ในท้องเรื่องนิยายหลอกแต่งเติมเจือ
ในท้องเรื่องสุขที่เหนือสุขอันใด
ในท้องเรื่ิองนี่เงินพระหรือเงินพุทธ
ในท้องเรื่องสบายสุดสิ่งใดเอื้อ
ในท้องเรื่องโลกใหม่ยุคใหม่เรือ
ในท้องเรื่องแค้นที่่เหนือเวลากาล
 ในท้องเรื่องปากและท้องของคนแยะ
ในท้องเรื่องคนหรือแพะพัดพงษ์ผัน
 ในท้องเรื่องคดีสุดสุขไหนนั่น
 ในท้องเรื่องเร่งขยายพลันธรรมการใด

ในท้องเรื่อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น