วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2559

หนี้


หนี้ความรักหนี้ความโกรธนาอาฆาต
หนี้ความขลาดหนี้ความคล่องว่องไวไหว
หนี้ความกลัวหนี้ความขึ้งความคราสใคร
หนี้ความให้หนี้ความรับนับทบทวง

หนี้ความกดหนี้ความกลัดมัดเเน่นยิ่ง
หนี้ทุกข์สิ่งหนี้ทุกข์ส่วนหนี้ทุกข์สัตว์
หนี้หลอกลวงในลวงรักรักลวงลัด
หนี้ปดปัดหนี้มัดปดปดผู้ปลง

หนี้ความตายหนี้ความเกิดหนี้ปรนนิบัติ
หนี้กำจัดหนี้กำหนดหนี้กรรมจาก
หนี้ความเห็นหนี้ความร่วมรวมภิวาท
หนี้ประมาทหนี้ปรมีหนีปรามา

หนี้เงินยืมหนี้เงินแลกหนี้เงินแหล่ง
หนี้ทองแท่งหนี้ทองแถมหนี้ทองค่า
หนี้เพชรพลอยหนี้แร่ธรรมหนี้มุกดา
หนี้มีฆ่าหนี่ไร้ฆาหนี้ของใคร

หนี้เลี้ยงดูหนี้ร่างขันธ์หนี้ขายร่าง
หนี้เบาบางหนี้หนาหนักพรากร่างไว้
หนี้พรากเพื่อนหนี้พรากลูกพรากพ่อใคร
หนี้พรากไหนพรากลูกนกฉกลูกกา

หนี้ชีวิตใช้ชีวิตปลิดปลดปลง
หนี้ใจผงใส่ใจลงตรงใช้หนี้
หนี้ความรักใช้ความรักในใจมี
หนี้วลีใช้วลีที่ตอบแทน

หนี้ความคิดใช้ความคิดอุทิศให้
หนี้งานใดทำส่งให้ส่งงานที่
หนี้สิ่งของใช้สิ่งนั้นกลับคืนดี
หนี้กายหนี้หนี้กรรมมีหนี้กรรมกาย

หนี้ทรัพย์สินมากน้อยกินหนี้มากน้อย
หนี้สินย่อยหนี้สินเยอะหนี้ยาใหญ่
หนี้นำมาหรือไม่มีผู้นำไป
หนี้กรรมกายกรรมวาจาหนาหนี้ใจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น