วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ไหนไหน

ไปไหนมามาไหนไปที่ไหน
ไปที่ใดมาที่ใดรู้ทุกที่
ไปไม่หามาไม่เห็นมองไม่มี
ไปทุกข์ที่ไปมีสุขถูกหนทาง
ไปไหนมาไปไหนไปในตอบถูก
ไปไหนถูกไปไหนผิดกิจเรื่องไหน
ไปไหนหายไปไม่หายมาเพื่อใคร
ไปทางไหนมาทางใดไม่รู้เลย
ไปไหนมามาไหนไปในหมดเรื่อง
ไปไหนเปรื่องมาไหนปราชญ์ฉลาดไหน
ไปไหนทุกข์ไปไหนสุขอยู่ที่ใด
ไปไหนไปมาไหนมาพาสุขงาม

ม้ากับนางสนม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น