วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559

พิสุทธิพิสุตธิพิสุดที่

พิสูดทีพิสูตรฐีพิสูจน์ให้
พิสุตตะพิสุทธ์ตาพิสิทธ์ใคร
พิสูตรไหนพิสูทไปพิสูดมา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น