วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

สัตว์สงวน

เก้งกวางกว่างกวากวิดแกว่งกวัน
โคควายควิดคว้าควันควัดค้อน
ละองละมั่งสมันสะเหมือนสมีตอน
กระซู่เลียงผาเขาสอนให้รู้สูญพันธุ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น