วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ทุกขณะ

ความจริงทุกขณะร่างกายความคิดร่างร้ายความความคิดร่างดี
ความจริงร่างกายทุกข์มีร่างในร่างนี้ร่างมีไว้ใช้
ความจริงร่างกายเป็นทุกนำมาเพื่อประโยชน์รับใช้ร่างใคร
ความจริงร่างกายนำไปพบเรื่องยิ่งใหญ่พบเรื่องธรรมดา

ความจริงร่างขันธ์นำมาเพื่อคอยรักษาร่างเขาฤาคง
ความจริงร่างกายประสงค์ร่างกายมั่นคงของเราก่อนเขา
ความจริงร่างกายประโยชน์ร่างขันธ์มีโทษรับไว้หนักเบา
ความจริงร่างกายโรคเร้าเพราะผลักร้ายเร้าร่างกายร่างมี

ความจริงขณะหัวคิดสุงสุดชีวิตร่างฤทธิ์ทำได้
ความจริงขณะร่างใครกายบังคับร่างให้บังคับร่างรับ
ความจริงกำยำร่างกายกำเนิดร่างหน่ายหรือแข็งแรงกัปป
ความจริงมีร่างไว้นับหากไร้ร่างกัปปตัวตนดีใด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น