วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2560

ทุกขณะกายทุกขณะวาจาทุกขณะหัวใจ

ทุกขณะที่ใดทุกขณะมอบให้ทุกขณะเขารับ
ทุกขณะแห่งไหนขณะทรัพย์ศีลใจฤาทรัพย์สินสุขสนับ
ทุกขณะมรรคนับทุกขณะกุศลาทุกขณะลาไป
ทุกขณะว่าจริงทุกขณะใจจริงทุกขณะคิดจริง
ทุกขณะบวกยิ่งทุกขณะลบสิ่งทุกขณะระหารไข
ทุกขณะทำร้ายทุกขณะทำลายทุกขณะฆ่าใคร
ทุกขณะหมุนไปทุกขณะใจจับรับหน้าที่คลอนแคลน
ทุกขณะมั่นคงทุกขณะหมุนลงทุกขณะหมุนขึ้น
ทุกขณะปลงถึงทุกขณะปลงทนทุกขณะรับใช้
ทุกขณะทุกคณะทุกพละพลพลากายาพูดใด
ทุกขณะของใจทุกในวาจาทุกวาจาใจ

มั่นคงไม่มั่นคงหัวโหม่งโลก
มั่นคงไม่มั่นคงค่ำหงายได้
มั่นคงไม่มั่นคงคำเปลี่ยนใคร
มั่นคงไม่มั่นใจใจคนคน
มั่นคงไม่มั่นคงรับใช้ใคร
มั่นคงไม่มั่นไหนไหวทุกที่
มั่นคงไม่มั่นคงพลิกพูดมี
มั่นคงไม่มั่นที่มั่นในใคร
มั่นคงไม่มั่นคงบิดไปมา
มั่นคงไม่มั่นคราเต็มใจไว้
มั่นคงไม่มั่นคงทำเพื่อใจ
มั่นคงไม่มั่นไขไม่มีคง
มั่นคงให้ดิ่งลงมั่นคงสูง
มั่นคงไม่มั่นปูนความดีใส่
มั่นคงไม่มั่นขอดคนหลอกใจ
มั่นคงทุกสิ่งใสไม่ระวน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น