วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ดัดลม

ดัดจะฤทธิดัดจะเดชดัดจะหลุบ
ดัดจะหุบดัดจะหดดัดจะหาย
ดัดจะร้ายดัดจะริตดัดจะบาย
ดัดจะหน่ายดัดจะหน่วงทรวงคำนึง
ดัดจะหลงดัดจะรักดัดจะโกรธ
ดัดจะโหดดัดอหังมะมังทมึง
ดัดจะริบดัดจะหลอกดัดตรวนตรึง
ดัดทรวงซึ่งดัดพะพายในสายลม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น