วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ดับไป เกิดขึ้น ตั่งอยู่

ดับไปอ่อนล้าหมดไฟ
ดับไปอ่อนในอากาศ
ดับไปอ่อนน้ำแปรธาตุ
ดับไปดินอาจทรุดซาง
ดับไปไร้รับไร้ให้
ดับไปร่างร่วงร่างดับ
ดับไปหรือจิตวูบวับ
ดับไปไฟดับหมดพลัง
เกิดขึ้นแห่งไฟร้ายรึรัก
เกิดขึ้นพำนักดินโขด
เกิดขึ้นน้ำพาชื่นโชติ
เกิดขึ้นลมโรจน์รุ่งเรือง
เกิดขึ้นแม้ดับมอดจบ
เกิดขึ้นกลับภพสิ่งใหม่
เกิดขึ้นแม้ปะทุธาตุใด
เกิดขึ้นร่างใหม่กายกรรม
ตั่งอยู่ไฟเเสงสิ่งพอ
ตั่งอยู่น้ำหล่อเลี้ยงใส
ตั่งอยู่ดินกลุ่มก้อนใด
ตั่งอยูลมในหมุนเวียน
ตั่งอยู่วิญญานวิญญู
ตั่งอยู่เรียนรู้ไม่หมด
ตั่งอยู่ตั่งตรงไม่คด
ตั่งอยู่ดำเนินกฏกายใจ

ตั่งอยู่บางร่างกายตั่งไม่นาน
ตั่งอยู่มารสังขารเข้าจองจับ
ตั่งอยู่บุญญากายสบายครับ
ตั่งอยู่บ้างกรรมรับกรรมมารอ
ตั่งอยู่สุขแสงปัญญาสว่าง
ตั่งอยู่รับทุกข์ทางต้องรับได้
ตั่งอยู่เพื่อสร้างงามสะสมไป
ตั่งอยู่เพื่อผ่อนคลายเวรคลายกำ
ตั่งอยู่ของสังขารมารหรือเทพ
ตั่งอยู่เพื่อส้องเสพสุขทุกข์ไข
ตั่งอยู่กายสละสูงสุดใจ
ตั่งอยู่ของร่างกายกายใจต่างกำ
ตั่งอยู่ของคำพูดสัญญาพะยาน
ตั่งอยู่ของวิญญานเหตุผลจับ
ตั่งอยู่ของคำพูดพูดโน้นนี้นับ
ตั่งอยู่ของจิตจับนับของตน
ตั่งอยู่นี้นู้นนั้นนับผัสสะ
ตั่งอยู่กำนี่นะของเขาให้
ตั่งอยู่ความพอใจรักสุดใจ
ตั่งอยู่แม้ผู้ให้ไม่รู้นาม
ตั่งอยู่ยินดีนักงามงดนะ
ตั่งอยู่ไม่ชอบจะจำเอาไว้
ตั่งอยู่ชอบไม่ชอบยึดมาไป
ตั่งอยู่อยู่ในใจกายวาจา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น