วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ปัญหา

ปัญหาหาปัญหาหา
ปัญญาญาปัญปัญไหน
ปันหาหาปันสิ่งใด
ปันใครปันคนปันคลาย

มากมายมายด์มากมากกาย
มากหมายหมายมากมากมาก
มากมายมายมักมักบาก
มายมากมากมักชอบไม่ชอบเป็น

พาใจใจพาเเล่นโรจน์
พาโกรธพากลับวับหาย
พาใจใจพาฝ่าไป
พาใจใจพาข้ามแดน
พาใจใจพาท่องเที่ยว
พาเลี้ยวลัดเลาะเหมาะเหมา
พาใจใจพาหนาเรา
พาเขลาพาของพาคง
พาใจใจพาเหนือกว่า
พาใจใจพาต่ำเขา
พาใจใจพากำเรา
พาเขาพาเหมาใจใคร

อ่อนล้าล้าอ่อนนุ่มนิ่ม
อ่อนนิ่มน่วมนาล้าอ่อน
อ่อนลมกำลังดินดอน
อ่อนไฟน้ำอ่อนดับไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น