วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2558

อโหสิกรรมนำใจให้ไร้กรรมได้จริงแค่ไหน

อโหสิให้ไร้กรรมได้จริงแค่ไหน
อโหใดในกรรมหนักกรรมเบาเดช
อโหสิกรรมให้แล้วกรรมส่งอาเพศ
อโหเจตอโหสินิรกรรม

อโหใดในอโหโอ้กรรมกฏ
อโหกดอโหกากส่งแบบไหน
อโหสิพิเศษโสมากเท่าใด
อโหให้อโหจริงยิ่งกว่ากรรม

อโหหักอโหหุตอโหหัด
อโหจัดหนักนักต้องเกิดขอ
อโหจุดมลภาวะเพราะมัวคลอ
อโหก็ จลาจลวนไปมา


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น