วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2558

หมา สัตว์เขี้ยวงาผิดสัจจาโพธิ

หมาก  ในกระดาน เป็นเหมือนมารให้กระดาก
หมากเกมส์ลากพาเกมส์ไปชนะผัน
หมากเกมส์เหนือโลกเหนือหมากกิเลสดัน
หมากเกมส์ผันหมากไม่เป็นหมากหมากเอย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น