วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2558

เห็นก็ว่าเห็นไม่เห็นบอกไม่เห็น

เห็นก็ว่าเห็นนั้นเช่นนั้นดีจริงหรือ
เห็นไม่ครือคือไม่เห็นเห็นหรือไม่
เห็นก็ว่าเห็นสิ่งนั้นผิดอย่างไร
เห็นหรือไม่หรือไม่เห็นเป็นโชคดี.  

ไม่เห็นรูปไม่เห็นร่างว่าไม่เห็น
ไม่เห็นเข็ญทำให้เห็นยากจริงไสย
ไม่เห็นรูปไม่ยินเสียงเพราะอะไร
ไม่เห็นใดในไม่เห็นจะบอกเดียม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น