วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2558

วัฏฏะสงสารทักษิณหรืออุดร

สงสารเขาแต่เธอไม่สงสารฉัน
สงสารมันแต่เธอไม่สงสารเผือก
สงสารคนยากไร้รากหรือผู้เลือก
สงสารเปลือกหรือสงสารที่หัวใจ
สงสารภาคใต้เป็นทุกข์หรือภาคเหนือ
สงสารเสือหรือสงสารสัตว์ถูกล่า
สงสารใจของอกเขาหรือเราวา
สงสารน่าน่าสงสารสาระยงค์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น