วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2558

บูชาพระพุทธเจ้าพราววิสุทธิ

บูชาสุดพุทธพงษ์ทรงศีลศาสตร์
บูชาแท้พระพุทธาภาวะนาถ
บูชาธาตุธรรมทางทานไทพล


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น