วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2558

สมทบทุนเท่ากับเท่าและเท่ากัน

สมทบนั้นเท่ากับวันนายทุนหนี้
สมทบสู้ในนายนายฉันทุนมี
สมทบที่ที่สมทบบุุญนับคน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น