วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2558

อธิ

อธิการอานทิกรณ์อ่อนทำกาล
อ่อนโอฬารอานอากรณ์อ้อนอิงฝัน
อำอุราอนาธรเอื้อนานวัน
อิทธิระอาอำหนักผันอันหน่ายเร็ว

ปริญญาใจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น