วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2558

นับคะแนนความศรัทธาสมทบทุน

สมทบบุญที่บานเบอะเยอะกองให้
สมทบบุญมากมรรคมายกายสุขใจ
สมทบใจในวานวันวิชชายา
สมทบทานบานบุหนากายายาก
สมทบรากแก้วเพชรพลอยเลิศลอยฟ้า
สมทบเงินทุนะทานเขาบูชา
สมทบนาบุญปลูกคราขึ้นยากใคร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น