วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2558

เป็นตามกรรมการกระทำผลที่ได้มากที่สุด

การกระทำนำให้เป็นเช่นอย่างนั้น
ทำงามวันได้งามยิ่งส่งต้องได้
ทำให้รักย่อมได้รักสุขสบาย
ทำสุขให้ได้สุขกลับทับทวี
ทำบุญบานได้บุญสานฟูสูงส่ง
ทำกุศลลงย่อมสนใจทางสุขขี
ทำไม่สนแล้วเพราะอกุศลหนทางมี
ที่ผิดวจีย่อมได้ผิดน้้้้นติดตาม
ทำให้ยุ่งได้ยุ่งๆอ่านไม่ออก
ทำกลับกลอกได้กลับกลอกแน่อะหัง
ทำให้เห็นภาพสวยงามเห็นสวยยัง
ทำให้ม่ังมรรคาใจได้้มรรคคน
ทำได้ภาพภาพกลับเห็นเรื่องสุขสน
ทำทุกข์ทนได้กลับแล้วพบความดับ
ทำให้ตายย่อมได้ตายเมื่อใดนับ

ทำให้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น