วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ทายผิดผิดอาจไม่คิดทายผิดถูก

ทายทานปลูกไม่ผิดถูกไม่ทายท่าน
ทายทานบุญบุญเคยมีทายให้วัน
ทายผิดนั้นพลันทายไปและทายมา

ไม่มีทายท่าน 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น