วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ต่างคนต่างยาก

ต่างต่างยากต่างลำบากกรรมบังคับ
ต่างต้องนับความต้องต้องตนมีอยู่
ต่างแต่ต้องต่างตนตัวยืนเด่นตู
ต่างตกอยู่ในตัวตนคนสำคัญ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น