วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ของที่มีเปลือก

เปลือกในวัฏฏะสงสัยในสงสาร
เปลือกครองนานชำแรกออกเปลือกเองได้
เปลือกต้องปอกปล้อนปลอกออกถึงเนื้อใจ
เปลือกปลอกไปในไม่มีเปลือกเปลือกเอย

ลัทธิเปลือก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น