วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2558

รู้ว่าปล่อยเนื่องจาก

ปล่อยเขาทำร้ายคนนั่งหันหลัง
ปล่อยเขาพังพระพุทธาระบบปิด
ปล่อยเขาเห็นเป็นพะยานเท็จคบคิด
ปล่อยเขาบิดเบี่ยงเบียนบทบิดเบือนบำ
ปล่อยเขากดกำหนดบทผู้สร้าง
ปลอยเขาขวางทางน้ำห้ามไหลหลัง
ปล่อยเขาเบียดเบียนจะริตรอนกำลัง
ปล่อยเขาค่าตั่งค่าคนชีวิตตรอง
ปล่อยเขาคิดค่าชีวิตคนนั่นที่
ปล่อยเขามีมาแจกให้ศาสตราศึก
ปล่อยเขาขายคำชวนเชื่อยาสารพัดนึก
ปล่อยเขาตรึกตกตนเองแนวทางตน
ปล่อยเขาตายคาอ่างนั่งไม่บอก
ปล่อยเขาลอกตัวอย่างร้ายในความผัง
ปล่อยเขาฆ่าล่ารางวัลขันธ์ใดตังค์
ปล่อยเขาตั่งปู้ยี่ยำรัดทำกูล
ปล่อยเขาเขียนกดเก็บบุญใบแบ่ง
ปล่อยเขาเเข่งกันเก็บผลภาษีหมู
ปล่อยเขาค่ากากินีมีให้ดู
ปล่อยเขาจู่โจมจะศึกนึกออกกรรม
ปล่อยเขาแย่งทรัพย์สมบัติพิมพิสาร
ปล่อยเขาผลาญพระศีลธาสาละถัง
ปล่อยเขารับภัยพิษเศษฐกิจกัง
ปล่อยไร้รังพระอาศัยสนามรวม
ปล่อยเขา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น