วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558

โลกเศร้าหมองครองความเศร้าเร้าเลิกสุข

โลกเศร้าหมองครองความเศร้าเร้าเลิกสุข
โลกความทุกข์บุกโลกแท้เเลความไท้
โลกความแน่แก่เจ็บตายอย่าหมายใจ
โลกเขาทุกข์โลกเราสุขเป็นได้ไง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น