วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2558

เหนือความยุ่งเหนือความยากเหนือเคืองขัด

เหนือข้องอัตต์เหนือโลกรัดเหนือโลกแปด
เหนือความรักเหนือกว่ารักเหนือก๊าซแก๊ส
เหนือมรรคแปดคงไม่มีที่แนวธรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น