วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ไปไหนมาก็สามวาก็สองศอก


ไปไหนบอกก็บอกไปเฉเฉไฉ
ไม่ไปไม่ไม่ไปมามามาไป
ไม่ไปไหนไม่บอกใดใยไปมา


ไม่เห็นจะไม่เห็น
เห็นจะเห็นไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น