วันอังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2559

30 สิ่งใดมีเกิดขึ้นย่อมมีดับไปธรรมดา

สิ่งใดมีเกิดขึ้นย่อมมีดับไปธรรมดา
สิ่งใดมีเกิดมาตั่งขึ้นดับได้
สิ่งใดมีอัตตาเป็นทุกข์สุขใด
สิ่งตามดูไปสิ่งไหนของเราไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น